[rev_slider alias="classic-slider"]
بیمه اتومبیل

تصادفات وسائط نقلیه همواره خسارات جبران ناپذیری را اعم از مالی و یا جانی به شهروندان وارد کرده و امروزه معظل بزرگ برای جامعه می باشد.
بیمه اتومبیل بطورکلی خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی را جبران نموده و تأمینی برای سرنشینان وسائط نقلیه و همچنین اشخاص ثالث نیز می باشد و آن را می توان به 2 مجموعه زیر تقسیم نمود

  • بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین : که در حقیقت جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث، اعم از جانی و یا مالی را می نماید.
  • بیمه نامه بدنه اتومبیل : برای جبران خسارت وارد شده به اتومبیل.