بیمه بدنه اتومبیل

دارندگان وسائط نقلیه با خرید این نوع بیمه که جبران کننده خسارات وارد شده به اتومبیل مورد بیمه ناشی از آتش سوزی، انفجار و دزدی کلی می باشد تامینی را برای خود به ارمغان آورده و بعبارتی با خرید بیمه شخص ثالث و سرنشین خسارت وارد شده به شخص ثالث و با خریدبیمه بدنه خسارت وارده به اتومبیل خود را بیمه گر جبران می نماید.

نکات ضروری
 • • اتومبیل در هنگام صدور بیمه نامه حتماً می بایست توسط کارشناس مورد تائید شرکت بیمه بازدید گردد
 • • خطرات تبعی و تکمیلی می تواند در بیمه نامه تحت پوشش قرار گیرد که جز خطرات اصلی نبوده و بیمه گذار با پرداخت حق بیمه ای اندک پوششهای تکمیلی خود را تهیه نمائید و از خدمات ارزنده شرکت سهامی بیمه ایران بهره مند گردد که این خطرات تکمیلی عبارتند از:
  1. 1 - شکست شیشه به تنهائی یا بدلیل برخورد شئ بصورت عمد و یا غیر عمد تحت پوشش بیمه می باشد.
  2. 2 - سرقت جزئی قطعات و لوازم وسیله نقلیه: چنانچه لوازم معینی همانند رادیو پخش، ضبط، رینگ و لاستیک و ... در حال توقف دزدیده شود را پوشش می دهد.
  3. 3 - نوسانات قیمت: در صورتیکه بدلیل نوسانات بازار طی مدت بیمه نامه قیمت اتومبیل افزایش یابد با این پوشش بدون اعمال قاعده نسبی و ماده 10 قانون بیمه خسارت نسبت به ارزش واقعی روز پرداخت میگردد.
  4. 4 - غرامت ایام تعمیرات: پرداخت هزینه ایاب ذهاب برای مدت توقف وسیله نقلیه جهت بازسازی ناشی از حادثه می باشد.
  5. 5 - بلاهای طبیعی: خسارت ناشی از سیل، زلزله، گردباد، طوفان و تگرگ را خواهد پرداخت
  6. 6 - خطرات ناشی از مواد شیمیائی: جبران خسارت ناشی از اسید و رنگ و مواد شیمیائی روی بدنه اتومبیل خواهد بود.
  7. 7 - کشیدن میخ و یا اشیای مشابه به روی بدنه خودرو
  8. 8 - مبلغی از کل خسارت در هنگام پرداخت بعنوان فرانشیز بعهده بیمه گذار می باشد که میزان فرانشیز سرقت در همه موارد 20% و در شکست شیشه ، حادثه و آتش سوزی بشرح زیر است.
  9. - فرانشیز خسارت اول 10 درصد حداقل 500.000 ریال
   - فرانشیز خسارت دوم 20 درصد حداقل 500.000 ریال
   - فرانشیز خسارت سوم 30 درصد حداقل 500.000 ریال

 • • مبلغی از کل خسارت در هنگام پرداخت بعنوان فرانشیز بعهده بیمه گذار می باشد که این مبلغ در حادثه و آتش سوزی 10% و در سرقت 20 % کل خسارت خواهد بود.